Κατάβαση Φαραγγιών

ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ CANYONING

Αν έχετεκατέβειέστω και έναφαράγγι και βρίσκεστε σε επίπεδομύησης στο canyoning θα έχετεσίγουρααντιληφθεί τη δυσκολίαπροσέγγισης και διάσωσης μιας ομάδας σε ενδεχόμενοσημείοατυχήματος. Η ταχύτηταεπέμβασης της διάσωσηςμπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενόςτραυματία και μιας τραγωδίας. Aκoλουθώνταςόλες τις τεχνικές που διδάσκονται στα διάφοραεπίπεδαεκπαίδευσης του canyoning, καθώς και εξασκώντας τις μέσα απόπολύτιμεςεμπειρίεςδιάσχισηςφαραγγιών με τους φίλους σας μειώνετε τις πιθανότητεςατυχήματοςαισθητά.

Ωστόσο, μην ξεχνάτεότισυνήθως τα ατυχήματαοφείλονται σε ανθρώπινολάθοςαλλά και σε απρόσμενηαλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Ξαφνικά, κι ενώ το μετεωρολογικό δελτίοέδινεαίθριοκαιρό, ξεσπάει μια καταιγίδα. Αν υπάρχουνδιαφυγέςβγαίνουμεαπό το φαράγγι και παραμένουμε μια ομάδαπεριμένοντας να κοπάσει. Τις περισσότερεςφορέςείναιαρκετό να περιμένουμε το πέρασμα της καταιγίδας, όπουμετά από λίγο η στάθμη του νερού μειώνεταιώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να βγούμε στην έξοδο, ακόμα κι όταν το φαράγγι δεν έχειδιαφυγή.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Λάθοςεκτίμησηυλικών και συνθηκώνπου να καθιστά αδύνατη την κατάβαση. Μην έχονταςδυνατότηταδιαφυγής η ομάδαπαραμένειέγκλειστη στο φαράγγι και πρέπει να περιμένειαναγκαστικά το έμπιστοάτομο που γνωρίζει την ώραασφαλούςεπιστροφής να ειδοποιήσει τη διάσωση. Αυτό σημαίνειπολλέςώρεςαναμονήςμέσα στο φαράγγι με κίνδυνουποθερμίας και εξάντλησηςαπό έλλειψητροφής.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Είναι η πιο απλή περίπτωση αν ο τραυματίαςείναι σε θέση να μετακινηθεί μόνος του. Η κατάστασηαντιμετωπίζεταιαπό την ομάδα με γνώσειςπρώτωνβοηθειών και χρησιμοποιώντας τις τεχνικέςαυτοδιάσωσης που διδάσκονται στις αντίστοιχες σχολές canyoning.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Στην περίπτωση που ο τραυματίας δεν μπορεί να κινηθεί και να μεταφερθεί από τους συντρόφους του, πράγμα που είναι το χειρότεροσενάριο, ύψιστηςσημασίαςείναι ο συνολικόςαριθμόςατόμων που συμμετέχουν στην κατάβαση.
Ποιός θα μείνει με τον τραυματία; Ποιός θα καλέσει τη διάσωση;
Αυτόςείναι και ο κυριώτεροςλόγος που στο canyoningαποφεύγουμε να πηγαίνουμε 2 ή 3 άτομαπαρέα και προτιμάμεσαφώςτετραμελή ή πενταμελή ομάδα. Σίγουρα στο χειρότεροσενάριοενόςσοβαρού ατυχήματοςμπορούν να φύγουν με ασφάλεια 2 ή 3 άτομα για να καλέσουν τη διάσωσηενώ οι υπόλοιποι να μείνουν με τον τραυματία και να αντιμετωπίσουνμαζί τις όποιεςδυσκολίεςεμφανιστούν.